Satalický zpravodaj a Skauti...

30.11.2012 17:48

 

Vážení rodiče, přátelé, skauti a skautky,

dovolte mi, abych se zde veřejně vyjádřil k aktuální situaci našeho skautského oddílu a tzv. podpory ze strany Satalické radnice.


V Satalicích máme již dva roky nového pana starostu, který ještě před necelým rokem tvrdil jak nás má rád, váží si naší práce, bude nás podporovat a spoustu jiných zajímavých věcí.
Bohužel, v březnu letošního roku jsme měli dost závažný konflikt s místními puberťáky, který vyvrchilil podáním trestního oznámení na zcela smyšlený čin. Místní radnice v osobě pana starosty se okamžitě, bez zjištění jakýchkoliv podrobností postavila rozhodně na stranu výtržníků. Trestní oznámení bylo postoupeno přestupkové komisi a ta vše ukončila v náš prospěch. Spor jsme tedy vyhráli, přesto jsme se žádné omluvy nedočkali.
Radnice se však cítila a stále podle jejich činů cítí "dotčena" a tak se od té doby hledají na naší straně jakékoliv chyby, které by se daly využít pro naše "zdiskreditování" resp. "zničení", čož by měl být náš odchod ze Satalic. Když jsem se o tomto vcelku bizardním příběhu nedávno bavil s jedním novinářem, jen nevěřícně kroutil hlavou a zmohl se jen říci "To je síla"...
Pan starosta na zastupitelstvu a před veřejností tvrdí, jak nás má rád a že zde chce více takových skautů, jeho činy jsou však jiné.

 

Kromě mnoha jiných pokusů o naší diskreditaci nebo ukázky "síly", které zde budeme postupně zveřejňovat později, Vám předkládám ten zatím poslední - Satalický zpravodaj 8/2012:
Jak jistě víte, právě vyšel Satalický zpravodaj 8/2012. Před jeho vydáním jsem byl osloven abych dodal článek o naší činnosti. Článek jsem napsal a 16. listopadu 2012 jsem ho dle dohody odeslal.
Jaké však bylo mé překvapení, když se u finálního článku objevilo logo organizace Junák a článek nebyl podepsán autorem, což jsem já. Na zadní stránce zpravodaje jsem se pak dočetl, že: "Neoznačené texty - Milada Voborská, František Jenčík."
Navíc z článku, který jsem zaslal, zmizely názvy disciplín na Operaci Anthropoid (hod bombou na Heydricha, plížení, bodákový útok, práce s vysílačkou, atd.) a poslední věta: Pokud vás zajímá naše činnost, přijďte se podívat na naši schůzku (středa 15.00 - 17.00 hodin), nebo se jen podívejte na naše webové stránky - www.skaut-satalice.cz.


Pročpak to tam asi není? Jistě, možná budeme informováni, že zkrácení článku bylo z důvodu nedostatku místa, což by se dalo pochopit u odstranění disciplín v rámci Operace Anthropoid, ale co není pochopitelné je fakt, že ostatní články všech přispěvatelů mají na závěr svého autora, což jedině u našeho článku chybí, stejně tak jako odkaz na naše webové stránky, které by se při minimální snaze na stránku jistě vešly. Navíc logický postup je běžně takový, že se autor příspěvku kontaktuje s informací/požadavkem na zkrácení textu - to se ale bohužel od naší radnice asi čekat nedá, cenzura a nedodržování autorských práv ale ano.


Porovnejte sami (originální článek viz. níže a vydání Satalického zpravodaje 8/2012). Přeji Vám příjemnou četbu Satalického zpravodaje.

S pozdravem Kamil Podlaha

 

Originální příspěvek do Satalického zpravodaje:

SKAUT - S.S.V.  Satalice
Cílem skautingu na celém světě je výchova dětí, aby se z nich stali čestní lidé. Skauting je a vždy by měl být romantickou zábavou. Skaut nikdy nebyl organizací jen pro sebe sama a opravdoví skauti jsou lidé velmi otevření. V Satalicích se to odráží i v seznamu akcí pořádaných pro veřejnost, který je za dvaadvacet let pořádně dlouhý. Dlužno dodat, že jednotlivé akce se mohou konat také díky obětavé pomoci rodičů malých skautů a řadě sponzorů. K nejznámnějším se řadí Zborovský závod k uctění památky československých legionářů, skautský den, při kterém konáme pravidelný úklid obory a důležité svátky (8.květen, 28.říjen), kdy uctíme památku našich předků, kteří nám vybojovali svobodu. Naši obec reprezentujeme  při různých akcích i v Praze, kde jsme například v červnu, uctili  památku hrdinné obrany v Resslově ulici v  kostele Cyrila Metoděje na naše parašutisty (Operace Anthropoid). Ve spolupráci s MČ Satalice jsme uskutečnili k 70.výročí této hrdinné akce vzpomínkové odpoledne, při které si návštěvníci mohli prohlédnout stylový britský tábor, děti zasoutěžit v zajímavých disciplínách (hod bombou na Heydricha, plížení, bodákový útok, práce s vysílačkou, atd.). Akci přijeli podpořit i legendární představitelé filmu Atentát od Jiřího Sequense Radek Brzobohatý a Rudolf Jelínek. Pokud vás zajímá naše činnost, přijďte se podívat na naši schůzku (středa 15.00 - 17.00 hodin) , nebo se jen podívejte na naše webové stránky - www.skaut-satalice.cz
Kamil Podlaha, vůdce oddílu


PS: Barevně označený text, je text, který ve zpravodaji chybí.