Žádost o prominutí dluhu - pokračování

17.04.2014 14:14


Jak jistě již víte, na úřad MČ Praha - Satalice jsme opět, dne 28.3.2014, na podnět pana starosty Jenčíka, podali žádost o odpuštění platby za energie. Panem starostou jsem byl upozorněn, že ho mrzí, že se na tyto platby skládají rodiče. Dle jeho slov, MČ Praha - Satalice tento dluh odpustit nemůže, a proto prý žádost podá na Magistrátu HMP.

Slíbil také, že kontaktuje dívčí oddíl, který s námi využíval klubovnu (a nadále využívá), energie, atd., avšak na platbách se nepodílí i když byl již několikrát vyzván. Slíbil, že se s námi zástupci dívčího oddílu spojí, aby zaplatili námi velkoryse navrženou částku 10% z veškerých poplatků.  K dnešnímu dni se nám nikdo z dívčího oddílu neozval.

I pan starosta zapomněl na své sliby, pomoci nám v této situaci a tak tento bod na zasedání zastupitelstva nezařadil. Nebýt opozice, žádost o odpuštění plateb by se ani neprobírala. Dle očekávání vše proběhlo dle obvyklého scénáře z předchozích zasedání zastupitelstva. Prominutí opět neprošlo.

Chápeme rozhodnutí zastupitelů MČ, nechápu však dvojí metr v jejich rozhodování. Pokud chci být čestný a rovný, tak podle toho i jednám. Jak je tedy možné, že naší neziskové organizaci dluh odpuštěn nebyl a sportovnímu areálu jejich "megadluh" ano?!

V naší snaze o odpuštění úhrady zbytku dluhu za energie budeme stále pokračovat, stejně tak jako ve shánění financí na jeho úhradu, abychom se tak vyhnuli realizaci hrozeb MČ Praha - Satalice o soudním vymáhání dluhu na našem oddílu, které by znamenalo téměř jistou likvidaci.

Kamil Podlaha