Veřejné poděkování MČ Praha Satalice a jejímu starostovi panu Jenčíkovi

25.04.2013 17:00

 

Vážený pane Jenčíku,


blahopřeji Vám k Vašemu rozhodnutí, pronajmout pozemek a klubovnu dívčímu oddílu Amazonky. Určitě budou lepšími hospodáři. Nic jiného jsem ostatně ani neočekával.
Jsem rád, že si vážíte práce s mládeží a dobrovolných aktivit pro obec a její okolí. Jasně a srozumitelně jste to ukázal.  Blahopřeji. Dívčí oddíl to ostatně v minulosti několikrát  ukázal. Práce pro obec a okolí, bezdlužnost, atd.
Děkuji, že jste několikrát předvedl, že jste opravdu čestný a charakterní člověk. Takto si představuji muže na svém místě.

 

Po prvotním rozčarováním z nastalé situace, jsme nyní ve stavu velké spokojenosti, protože jsme v našem novém působišti ve Kbelích velice rádi a polepšili jsme si. Ceníme si velkou podporu a také toho, že si naší práce váží, na akce chodí více lidí a máme zde spoustu nadšených dětí.
Novým "satalickým" Junákům přejeme mnoho úspěchů v jejich práci a činnosti pro obec.


Ještě jednou Vám děkuji
S pozdravem Kamil Podlaha

 

PS: Bohužel nemám kontakt na p.Koděru a p.Vrabce, abych jim poděkoval. Taktéž velice slušní a charakterní lidé.

PSS: A teď opravdu vážně - výše uvedené je částečně ironie, ale kdo zná souvislosti pochopí. Kdo ne, může si vše podstatné přečíst v tomto článku P. Blahuše.
Pokud bude i toto nedostačující, zašleme celou Anabázi satalických skautů (vše je podložené, tudíž to můžeme dokázat).
Klidné spaní všem lidem dobré vůle.