Plán na Červen 2012

29.05.2012 19:31

 

2. června – 866. akceVzpomínka na Operaci Anthropoid
Více informací na našem webu.

6. června – 867. schůzka
Zahájení, četba kroniky, předešlé akce, co nás čeká, sport, hry a soutěže, úklid, vyhodnocení

8. -10. června – 868. akce - Tajná výprava
Více informací mailem rodičům!

13. června – 869. schůzka
Zahájení, četba kroniky, vyhodnocení výpravy, sport, hry, soutěže, zpěv, úklid, vyhodnocení.

18. červnaVzpomínková akce v Resslově ulici
Podrobnosti mailem rodičům.

20. června – 870. schůzka
Zahájení, četba kroniky, vyhodnocení akce v Resslově ulici, sport, hry, soutěže, zpěv, úklid, vyhodnocení.

27. června – 871. schůzkaVyhodnocení Vlčáckého roku 2011 – 2012
Budou sečteny všechny body a udělovány ceny. Proto nezapomeň na žákovskou knížku. Každý bodík je dobrý!
Na schůzku přijď v kroji (košile), kdo nemá, tak v zeleném tričku. Na převlečení sportovní oděv a vhodnou obuv.

Tábor 30. června odjíždíme na náš vlčácký tábor, a tak si nezapomeň vše s předstihem připravit! (táborová přihláška, kopie zdravotnické kartičky, kroj, atd.). Pokud si nebudete s něčím vědět rady, zavolejte, zamailujte, rád pomůžu.
 

 

Schůzky šestek se konají každou středu od 15.00 – 17.00 hodin. Nezapomeň na: Deník (obalený a dopsaný), Vlčáckou stezku (obalenou a poctivě doplňovanou), psací potřebu, zpěvník, švihadlo a předůležitou svačinu na doplnění energie.

Na schůzky zásadně chodíme včas. Je to dokonce výsada králů!

Každý pátek máme brigádu (16.00 – 18.00 hodin). Pro případ na každé schůzce upřesníme. Nezapomeň na pracovní oblečení.

Členský měsíční příspěvek nezapomeň zaplatit nejpozději do první schůzky v novém měsíci.

Pokud budete mít nedostatek informací o naší činnosti, popřípadě budete s něčím nespokojeni neváhejte a obraťte se na vůdce oddílu.
Kontakty: mob. tel..č. : + 420 607 113 080, email: kamil.podlaha@seznam.cz, web: www.skaut-satalice.cz